Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Thị  Quý
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị  Quý Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 25-12-1969 Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Hòa Quý- Hòa Vang- Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị:  2012- Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Ngoại Ngữ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 75 Nguyễn Du- Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553828481, NR: 0553826380, Di Động: 0905098299
Fax:  Email: ttquy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Ngành học: Ngôn Ngữ Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1992
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại Học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C1
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1996- 2007 CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
2007- nay ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Những khó khăn của sinh viên học ngoại ngữ trong kỹ năng viết và một vài biện pháp nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản tiếng Anh 2013  KH & CN số 2 trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  An investigation into the problem-solution relation in English and Vietnamese technological newspaper articles 2014  KH & CN số 4 trường ĐH Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn