Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Bùi Thị Thanh  Thúy
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Bùi Thị Thanh  Thúy Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12-10-1973 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại liên hệ: CQ: 055382848, NR: , Di Động: 0914128844
Fax:  Email: bttthuy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chuyên tu (Hệ Đại học hóa)
Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Đà Nẵng
Ngành học: Sư phạm tiếng Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1996
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Năm cấp bằng: 2004
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Trình độ C
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật Mức độ sử dụng: Trình độ B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/1996-10/2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
10/2007-6/2015 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nguyên âm đơn tiếng Anh trong phát âm của học sinh Quảng ngãi-vấn đề và biện pháp khắc phục Từ 4/2008 Đến 4/2009 Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Khảo sát thực trạng phát âm của sinh viên chuyên Anh trường Đại học Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi nhằm cải thiện kỹ năng giao tiếp Từ 12/2012 Đến 12/2013 Trường Cán bộ phối hợp
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Sử dụng Photo story trong dạy kỹ năng viết tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2010  Thông tin khoa học trường Đại học Quảng Nam
2  Một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh dành cho chuyên ngành tin học tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2011  Tạp chí khoa học số 17/2011 trường Đại học sư phạm Hà Nội 2


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn