Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Võ Thị Kim  Hoàng
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Thị Kim  Hoàng Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 14/ 4 / 1971 Nơi sinh: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Quê quán: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Ngoại Ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: H.984 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553.824041, NR: , Di Động: 0988259425
Fax:  Email: vtkhoang@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Ngành học: Ngôn Ngữ Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1995
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2001 - 2008 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
Từ 2008 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 An English-Vietnamese Cross-cultural Study of Congratulating 2007 - 2008 Luận văn thạc sĩ chuyên nghành ngôn ngữ Anh Chủ đề tài


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn