Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Tú  Nhi
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Tú  Nhi Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1971 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2008- Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên- Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ; Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Ngoại ngữ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 12 phường Chánh Lộ- Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055382848, NR: 0553828072 , Di Động: 0914031031
Fax:  Email: ntnhi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1994
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Trung cấp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/1994- 10/2007 Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi Giảng dạy
10/2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Method of Diagramming Sentences in English 1996-1997 Cấp Khoa Chủ trì
 2 How to Teach English Prefixes and Suffixes effectively 1997-1998 Cấp Khoa Chủ trì
 3 Rule of Parallelism in English 2000-2001 Cấp Khoa Chủ trì
 4 Quan hệ không gian, thời gian và các mối quan hệ khác của cụm giới từ 2003-2004 Cấp Khoa Chủ trì
 5 Causation in English and in Vietnamese- A Cognitive Semantics Perspective 2007-2008 Luận văn thạc sĩ Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Một số đề xuất về đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của giảng viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2014  Kỹ yếu Hội thảo Khoa học về Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2020 và định hướn
2  Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên nhằm phục vụ vieẹc triển khai đề án ngoại ngữ 2020 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2015  Kỷ yếu hội thảo Tổ chức dạy và học ngoại ngữ nhằm thúc đẩy và hỗ trợ người học đạt chuẩn khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn