Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Hữu  Ca
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Hữu  Ca Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15- 9- 1958 Nơi sinh: Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Quê quán: Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2000, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055.3828481, NR: 055.3811042 , Di Động: 0914433809
Fax:  Email: thca@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy 5 năm
Nơi đào tạo: Thủ đô Hà Nội
Ngành học: Sư phạm Ngoại ngữ- Tiếng Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1982
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Năm cấp bằng: 2000
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Nga Mức độ sử dụng: Trình độ C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1982- 1995 Trường THPT Tư nghĩa 1, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Giáo viên Tiếng Anh
1995 đến nay Khoa Ngoại ngữ CĐSP Quảng Ngãi, nay là ĐH Phạm Văn Đồng Trưởng Khoa Ngoại ngữ

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Theme in English and in Vietnamese: A Systematic Comparison 1999- 2000 Luận văn Thạc Sỹ Chủ trì
 2 Teaching English as a Foreign Language 2001 Đề tài cấp Trường Chủ trì đề tài
 3 A Brief Introduction into English Pronunciation 2003 Đề tài cấp Trường Chủ trì đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Một hướng dạy tiết nghe hiểu cho sách tiếng Anh lớp 8 có hiệu quả 2005  Tập san Giáo dục Quảng Ngãi- Sở GD và ĐT Quảng Ngãi
2  Hệ thống cấu tạo từ tiếng Anh bằng Tiền tố và Hậu tố và những đề xuất cho việc dạy và học từ vựng 2009  Thông tin Khoa học và Công nghệ số 1 Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Từ những phương pháp dạy học tiếng Anh phổ biến tiến tới một phương pháp dạy học tích cực 2009  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
4  Cấu trúc Đề- Thuyết- So sánh chức năng hệ thống phần Đề trong các cú tiếng Anh và tiếng Việt 2011  Thông tin Khoa học và Công nghệ số 3 Trường ĐH Phạm Văn Đồng
5  Ngữ cú học tiếng Anh 2011  Thông tin Khoa học và Công nghệ số 4 Trường ĐH Phạm Văn Đồng
6  Bài kiểm tra trên lớp và sửa lỗi 2013  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Số 2
7  Đào tạo sinh viên Cao đẳng Sư phạm tiếng Anh theo học chế tín chỉ- Cơ sở lý luận và thực tiển 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn