Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phạm Thị Ý Nguyện
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Thị Ý Nguyện Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/1986 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553 822459 , NR: , Di Động: 0963086068
Fax:  Email: ptynguyen@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Quy Nhơn
Ngành học: Tài chính – ngân hàng
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/2008 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trong vay tiêu dùng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 2016/2017 Trường Chủ trì
 2 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Quảng Ngãi 2017 Trường Hướng dẫn sinh viên
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy các học phần chuyên ngành kinh tế theo học chế tín chỉ 2013  Hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
2  Vai trò của ngân hàng trong tăng trưởng xanh 2017  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. ISBN: 978 – 604 – 73 – 5692 – 8.
3  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trong vay tiêu dùng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 03/2018  Tạp chí Khoa học & Công nghệ - trường Đại học Phạm Văn Đồng. ISSN: 0866 – 7659
4  Tâm lý học đường: Hồi nghiệm và các nhân tố ảnh hưởng. 04/2019  Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Tâm lý học đường – Thực trạng và giải pháp.
5  Xây dựng đội ngũ tri thức ngành giáo dục ở Quảng Ngãi 11/2019  Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Vai trò của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam trung bộ.
6  Văn hóa đổi mới: Tổng quan tài liệu 02/222  ISSN 1859 - 1531 -Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Vol. 20, No. 2, 2022.


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn