Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1975 Nơi sinh: TP Quảng Ngãi
Quê quán: xã Phổ Thuận – huyện Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2022, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 29 Huyền Trân Công Chúa – TP Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0989229945
Fax:  Email: ntthang@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2: Ngành Tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2022
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
Tên luận án: Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân lãnh đạo và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt Nam
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Cử nhân Anh văn Mức độ sử dụng:  Đọc hiểu

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1999-2001 Công ty TNHH Hoàn Vũ KCN Quảng Phú –Quảng Ngãi Kế toán trưởng
2001- 2007 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Giảng dạy và kiêm nhiệm thư viện
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Giải pháp marketing địa phương để phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi 2013-2014 Cấp Trường Chủ đề tài
 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến tại Thành phố Quảng Ngãi 2016 - 2017 Cấp Trường Hướng dẫn thực hiện NCKH sinh viên
 3 Ảnh hưởng từ phong cách của các nhà lãnh đạo công ty cổ phần Five Stars đến kết quả hoạt động doanh nghiệp 2017 - 2018 Cấp Trường Chủ đề tài
 4 Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn TP. Quảng Ngãi: thực trạng và giải pháp 2018 - 2019 Khoa Hướng dẫn thực hiện NCKH sinh viên
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Chuyển đổi tổ chức sản xuất hàng may mặc sang hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi 2013  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Hoàn thiện cơ cấu sản xuất tại Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi 2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo, quản lý công tỉnh Quảng Ngãi 2015  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng
4  Giải pháp marketing địa phương để phát triển Du lịch tại Tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng 2015  Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Trường ĐH Phạm Văn Đồng. ISSN 0866 - 7659
5  Mối quan hệ giữa trường học và doanh nghiệp: Tổng kết lý luận, quan điểm thực tiễn và một số đề xuất. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng 2015  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và Doanh Nghiệp”. Trường ĐH Phạm Văn Đồng
6  Liên kết kinh doanh: Tạo dựng mối quan hệ kinh doanh từ phẩm chất cá nhân lãnh đạo. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Phúc Nguyên 2016  Hội thảo COMB2016 - Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
7  Vai trò của phẩm chất cá nhân lãnh đạo trong lý luận và thực tiễn. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng 05(03)/2017  Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 0866 – 7969
8  Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ thuộc UBND TP Quảng Ngãi-tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái, Lê Trần Hoài Thương 2017  Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Trường ĐH Phạm Văn Đồng. ISSN 0866 - 7659
9  Ưu thế đa dạng thành phần kinh tế tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng 2017  Hội thảo “Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi”.Trường Kinh tế - Luật
10  4.0 Lãnh đạo thách thức Nguyễn thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Phúc Nguyên. p504-517 2017  Hội thảo Khoa học về Quản trị kinh doanh lần thứ tư- COMB 2017- Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
11  Doanh Nghiệp Nhà nước và cải cách doanh nghiệp nhà nước ở các quốc gia Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 2018  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi”.Trường ĐH Kinh tế Luật- Trường ĐH
12  Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị Định 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg tại Quảng Ngãi Tác giả: Trần Mai Lâm Ái, Nguyễn Thị Thúy Hằng 2018  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi”.Trường ĐH Kinh tế Luật- Trường ĐH
13  Phát triển Bền vững: Kinh nghiệm Hà Lan Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng 2018  Hội thảo Trường Kinh tế - Luật và Trường Kinh tế Đà Nẵng.
14  Hướng tiếp cận mới: Hệ sinh thái kinh doanh và hệ sinh thái kinh doanh ngành dệt may. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp và Nguyễn Thị Thúy Hằng. 2018  Hội thảo Quốc gia COMB2018 về Hệ sinh thái kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng- Đại học Nha Trang và Trường Kinh tế Huế.
15  Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu khám phá định tính. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp và Nguyễn Thị Thúy Hằng. 02/2018  Tạp chí khoa học Thương mại. Số: 114. Trang: 55-62. Trường Đại học Thương mại ISSN 1859-3666
16  Tương lai của các nhà lãnh đạo trong tổ chức Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 10/2018  Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường ĐH Phạm Văn Đồng ISSN 0866 - 7659
17  Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Công ty cổ phần Five Star. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 7(01) 3/2019  Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 0866 – 7969
18  Tâm lý học đường: Hồi nghiệm và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Aí, Phạm Thị Ý Nguyện 2019  Hội thảo khoa học cấp Tỉnh của Khánh Hòa với chủ đề “Tâm lí học đường - Thực trạng và giải pháp”.
19  Attracting and retaining workers in Germent Companies in Quang Ngai Province: Situation and Solution Author: Nguyen Phuc Nguyen, Nguyen Hiep, Nguyen Thi Thuy Hang. 12/2019  The international conference on management and business-COM 2019
20  Nghiên cứu sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức trường hợp khách sạn 3 sao tại Đà Nẵng Số 276, 6/2020  Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.ISSN 1859-0012
21  The impact of leader’s personal qualities on the firm performance: Case study at MBBank Quang Ngai Branch Author: Nguyen Phuc Nguyen, Nguyen Hiep, Nguyen Thi Thuy Hang 7/2020  Journal of Trade Science 8:4 (2020) 72 – 80.
22  Relationship between organizational culture and firm performance: A case study in Viet Nam. Author: Nguyen Thị Thuy Hang, Nguyen Hiep, Nguyen Phuc Nguyen, Hoang Trong Hung. 4/2021  Hue University Journal of Science: Economics and Development pISSN 2588-1205; eISSN 2615-9716 Vol. 130, No. 5B, 2021, pp. 5–15; DOI: 10.26459/hueunijed.v129i5A.5961
23  The relationship between organizational culture and firm performance: evidence in Vietnam in the context of covid-19 pandemic. Author: Nguyen Thi Thuy Hang, Nguyen Hiep, Nguyen Phuc Nguyen. 09/2021  International Conference on Management and Business (COMB 2021) ISBN: 978-604-79-2984-9
24  Văn hóa đổi mới: Tổng quan tài liệu. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Mai Lâm Ái, Phạm Thị Ý Nguyện. 02/2022  Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng Vol 20.No2,2022 ISSN 1859-1531


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn