Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Hồng  Đào
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Hồng  Đào Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1981 Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Tổ trưởng chuyên môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 31/21A Trương Định – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 02553. 822459 , NR: , Di Động: 0984813943
Fax:  Email: nthdao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Ngành học: Kinh tế phát triển
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2005 - 2006 Trường CĐ Cộng Đồng Quảng Ngãi Giáo viên
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Thực trạng phát triển và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Ngãi. 2014 - 2015 Trường Chủ nhiệm đề tàì
 2 Phát triển bền vững các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2020/2021 Trường Chủ nhiệm đề tàì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp 2015  Hội thảo khoa học Tổ Kế toán – Kiểm toán ` Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tỉnh Quảng Ngãi`.
2  Đánh giá công tác thực tập, thực tế tại doanh nghiệp của sinh viên ngành kế toán – Khoa Kinh tế 2015  Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng năm học 2015 - 2016
3  Thực trạng phát triển và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2016  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 8 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững về kinh tế 2017  Hội thảo khoa học Tổ Kế toán – Kiểm toán “Phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi”
5  Doanh nghiệp phát triển bền vững xem xét trường hợp tại Quảng Ngãi 2018  Hội thảo Trường Đại học Kinh tế - Luật “Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi”
6  Thực trạng nguồn nhân lực du lịch tỉnh quảng Ngãi 2018  Hội thảo khoa học khoa Kinh tế “Phát triển nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
7  Thuận lợi, khó khăn trong phát triển DLCĐ tỉnh Quảng Ngãi 2021  Hội thảo khoa học Tổ Kế toán – Kiểm toán “Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi”
8  Giải pháp phát triển DLCĐ đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi 2021  Hội thảo khoa học Tổ Kế toán – Kiểm toán “Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi”
9  Hội thảo khoa học Tổ Kế toán – Kiểm toán “Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi” 2022  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 6 Trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn