Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1982 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 881 – Đường Võ Nguyễn Giáp – Tịnh Ấn Tây – Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553828830, NR: , Di Động: 0977224055
Fax:  Email: nttquynh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
Ngành học: Sư phạm Tin học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2005 - 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Một số thuật toán phân cụm phân hoạch trong khai phá dữ liệu. 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ của Trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Triển khai cấu hình tự động cho hệ thống điện toán đám mây 2016  Tạp chí khoa học và công nghệ của Trường ĐH Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn