Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 KS. Nguyễn  Phước
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn  Phước Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1989 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Phú Lộc – Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KS. Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: La Hà – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: ,Di Động: 0973451000
Fax:  Email: phuocpdu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2014
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn