Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Thạc sĩ Nguyễn Ánh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Ánh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1965 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Hội An, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CNTT- Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 172 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 02553828830, NR: , Di Động: 0914183435
Fax:  Email: nanh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Qui Nhơn
Ngành học: Toán
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1988
Bằng đại học 2: Cử nhân Tin học Năm tốt nghiệp: 1999
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2005
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
09/1988 đến 05/1993 Trường phổ thông Lao Động tỉnh - ĐakLak Giảng dạy
1995 đến 2007 Trường Kinh tế Kỹ thuật; Trường Cao đẳng Cộng đồng Giảng dạy
2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Những giải pháp gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo. 2016  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Mối quan hệ giữa trường Đại học Phạm Văn Đồng và Doanh nghiệp”
2  Thực trạng và giải pháp dạy học tích hợp và dạy học phận hóa trong nhà trường phổ thông hiện nay 2015  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Tỉnh Quảng Ngãi – Hội Tin học Quảng Ngãi. Hội thảo: “Ứng dụng CNTT nhắm đổi mới phương pháp giảng dạy theo hư
3  Sử dụng Heuristic PSO để giải bài toán tối ưu tổ hợp 2017  Tạp chí Khoa học công nghệ - Trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn