Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Huỳnh Triệu Vỹ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Huỳnh Triệu Vỹ Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 26-04-1979 Nơi sinh: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2006
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Công nghệ thông tin
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Xóm 4A, thôn Cộng hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553828830, NR: , Di Động: 0914202670
Fax:  Email: htvy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Huế
Ngành học: Công nghệ thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2002
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2002 – 5/2006 Trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế Lập trình
6/2006 – 9/2007 Ban điều hành xây dựng Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên dự bị
10/2007- 2014 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên
2014-8/2019 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Trưởng Bộ môn Mạng & Truyền thông
9/2019-nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Xây dựng phần mềm quản lý HSSV hệ chính quy trường ĐH Phạm Văn Đồng 2010 Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Nghiên cứu Khai phá tập mục hữu ích cao có đơn vị lợi tức âm trong cơ sở dữ liệu giao tác 01/2016 12/2016 Trường Chủ nhiệm đề tài
 3 Nghiên cứu và đề xuất thuật toán ẩn luật kết hợp hữu ích cao nhạy cảm 2018 Trường Chủ nhiệm đề tài
 4 Nghiên cứu và đề xuất thuật toán ẩn tập mục hữu ích cao nhạy cảm 2019 Trường Chủ nhiệm đề tài
 5 Nghiên cứu và đề xuất thuật toán ẩn tập mục hữu ích cao và phổ biến nhạy cảm 2020 Trường Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Một cách tiếp cận tìm tập phổ biến dựa trên giàn trong khai phá luật kết hợp 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Đà Nẵng, năm 2014
2  Ứng dụng kỹ thuật ACO vào định tuyến mạng máy tính 2014  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 2014
3  Khai phá tập mục hữu ích cao với giá trị hữu ích âm dựa trên ràng buộc về độ dài của tập mục 2017  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 2017
4  FHNM: Thuật toán khai phá tập mục hữu ích cao từ cơ sở dữ liệu giao tác có giá trị hữu ích âm 2017  Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Đà Nẵng, năm 2017
5  HHUAL: Thuật toán ẩn luật kết hợp hữu ích cao nhạy cảm và một đề xuất cải tiến dựa trên giàn giao 2017  Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR’ 10), Trang: 267-274, 2017
6  A novel algorithm for hiding sensitive high average-utility itemsets 2018  Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, pp 7-12, 2018
7  Algorithm for Hiding High Utility Sensitive Association Rule Based on Intersection Lattice 2018  Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR), 2018 1st International Conference on. IEEE, 2018
8  HHUSI: An Efficient Algorithm for Hiding Sensitive High Utility Itemsets 2019  Industrial Networks and Intelligent Systems. INISCOM 2018. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 257. Springer, Cham
9  FHURI: Thuật toán khai phá tập mục hữu ích cao hiếm 2019  Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR’ 12), 2019
10  An efficient algorithm for hiding sensitive-high utility itemsets 2020  Intelligent Data Analysis
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Cơ sở toán trong khai phá dữ liệu, Tập 1: Đại số, Luật kết hợp, Đồ thị  NXB Thông tin & Truyền thông 12/2017


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn