Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phan Ý Nhi
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phan Ý Nhi Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1983 Nơi sinh: Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
Quê quán: Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Nông Lâm Ngư, Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914217872
Fax:  Email: pynhi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế
Ngành học: Sinh học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005.
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 - 2007 Ban quản lý Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên
2007 -2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên
2013- 2015 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Trưởng bộ môn

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu nuôi cấy tế bào dịch huyền phù cây nghệ đen Curcuma zedoaria Roscoe 2004/2005 Trường Chủ đề tài
 2 Nghiên cứu chuyển gene LTB vào cây cà chua (Lycopersicon esculentum L.) thông qua Agrobacterium tumefaciens 2008/2009 Trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Expression of Escherichia Coli heat-labile entero toxin B subunit in transgenic tomato (Lyco persicon esculentum L). 2010  Tạp chí Công nghệ sinh học số 8
2  Premilinary evalution of trangenic tomato plants expressing Escherichia Coli heat-labile entero toxin B subunit grown under invivo condition 2012  Annal of Biological Research
3  Synthers and assembly of Escherichia Coli heat-labile entero toxin B subunit in trangenic tomato (Lyco persicon esculentum L) fruit 2012  Annal of Biological Research


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn