Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 KS. Trần Xuân  Huệ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Xuân  Huệ Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1963 Nơi sinh: Phường Trần Hưng Đạo - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán: P.Trần Hưng Đạo,T.P Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KS. Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo Viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 11 - Đường Nguyễn Tự Tân - Phường Trần Hưng Đạo - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914121663
Fax:  Email: txhue@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Ngành học: Điện khí hóa & Cung cấp điện
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1995-2000 Trường Dạy nghề Quảng Ngãi Giảng dạy
2001-07/2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
07/2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn