Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Phan Trung  Châu
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phan Trung  Châu Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1963 Nơi sinh: Xã Phổ Minh, Huyện Đức phổ,
Quê quán: Xã Phổ Minh, Huyện Đức phổ, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:  Năm, nước nhận học vị: 
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3 Thị trấn La Hà, H/Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: (055)3910581, Di Động: 0917963987
Fax:  Email: ptchau@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: 
Nơi đào tạo: 
Ngành học: 
Nước đào tạo:  Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
01/1985 – 8/1999 Nhà máy sứ Nghĩa Bình, sau 2 lần đổi tên: Xí Nghiệp Khai Thác, Chế Biến Khoáng Sản Quảng Ngãi Công nhân cơ khí, Thợ tiện: Bậc 5/7
9/1999 – 9/2001 Trường Dạy Nghề Quảng Ngãi Giáo viên
10/2001 – 8/2003 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Quảng ngãi Giáo viên
9/2003 - đến nay Trường H Phạm Văn ồng Giáo viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn