Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Tiến Sĩ Phạm Văn  Trung
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Văn  Trung Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1985 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Châu – Bình Sơn – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến Sĩ Năm, nước nhận học vị: 2022, Đài Loan
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 485 Trường Chinh – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0984705677
Fax:  Email: phamvantrung@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Công nghệ chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ Khí Năm cấp bằng: 2022
Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng
Tên luận án: Mechanical properties and thermal conductivity of borophene, MoS2 and InSe monolayers
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
3/2008-4/2009 Shinil Technology Inc. Kỹ sư thiết kế
4/2009-12/2012 Phân viện máy và dụng cụ công nghiệp Cán bộ kỹ thuật
4/2013 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Deformation Ability Of Singel Point Incremental Forming For Thermo-Plastic Composite Materials 2011  Tạp chí Phát Triển KH&CN, tập 14, số K2.
2  Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên 2014  Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Ứng dụng phần mềm SAP2000 trong giải bài toán kết cấu 2015  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa KTCN, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Nghiên cứu khả năng biến dạng của tấm composite nền PE cốt sợi thủy tinh khi gia công bằng phương pháp biến dạng gia tăng đơn điểm 2015  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 7
5  Nghiên cứu khả năng biến dạng của tấm nhựa nhiệt dẻo PVC khi gia công bằng phương pháp biến dạng gia tăng đơn điểm (SPIF) 2018  Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 5
6  Molecular dynamics analysis of temperature and scratching speed on mechanical response of SiGe on Si(001) substrate. 2019  International Conference on Nanotechnology, Renewable Materials Engineering & Environmental Engineering (ICNRMEEE) held in Bali, Indonesia during 4th December
7   Pile-up and heat effect on the mechanical response of SiGe on Si (0 0 1) substrate during nanoscratching and nanoindentation using molecular dynamics 2020  Computational Materials Science
8  Contact strength and deformation of straining free-standing borophene 2021  Computational Materials Science
9  Understanding porosity and temperature induced variabilities in interface, mechanical characteristics and thermal conductivity of borophene membranes 2021  Nature-Scientific Reports
10  Mechanical Responses of Single-Layer Borophene Under Nanoindentation Using Molecular Dynamics 2021  Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
11  Molecular dynamics simulation to study the effect of temperature on the mechanical properties of Si50Ge50 substrate during nanoindentation 2021  Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ 7. Hà Nội, Việt Nam
12  Interfacial strength and deformation mechanism of Ni/Co multilayers under uniaxial tension using molecular dynamics simulation 2022  Materials Today Communications
13  Mechanical and thermal characterizations of nanoporous two-dimensional boron nitride membranes 2022  Nature-Scientific Reports
14  Thermal and mechanical characterization of nanoporous two-dimensional MoS2 membranes 2022  Nature-Scientific Reports
15  - -  -
16  - -  -
17  - -  -
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ  ĐH Phạm Văn Đồng 2019
2  Mechanical Responses of Single-Layer Borophene Under Nanoindentation Using Molecular Dynamics  Lecture Notes in Mechanical Engineering book series, (pp. 101-106). Springer, Cham. 2020


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn