Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG
 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẠT
(Theo quyết định số  84   /QĐ-ĐHPVĐ, ngày   13    tháng  01  năm 2012)
TT  Tên đề tài Mã số  Chủ trì đề tài và CB phối hợp Ghi chú
1    Định hướng dạy ca dao Quảng Ngãi trong sách giáo khoa Ngữ Văn 7 cho sinh viên CĐSP.  04/GD1-1211 Chủ trì:
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
CB phối hợp:
ThS. Hồ Thị Thủy
ThS. Bùi Văn Thanh
 
2   Bích Khê, một tâm hồn thơ - hai thi pháp. 07/XH-1211 Chủ trì:
 TS. Nguyễn Diên Xướng
 
3    Các chiến lược ngôn ngữ biểu đạt hành động phàn nàn xét theo phương diện giới tính trong văn hóa Anh và văn hóa Việt. (Linguistic Strategies in realization of complaints in terms of gender in English and Vietnamese cultures) 06/XH1-1211 Chủ trì:
ThS. Mai Thạch Lam
 
4    Thiết kế bộ lập trình dạy học cho robot công nghiệp. 01/CN1-1211 Chủ trì:
ThS. Phạm Trường Tùng
 
5    Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm và áp dụng cho nhà trồng nấm rơm. 02/CN1-1211  Chủ trì:
ThS. Trần Thanh Tùng
 
6     Nghiên cứu sự đa dạng các nhóm động vật không xương sống cỡ lớn (Macrofauna) ở đất tại thành phố Quảng Ngãi. 05/TN1-1211  Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Hòa
CB phối hợp:
CN. Ngụy Trường Huy
 
7     Thực nghiệm các biện pháp giáo dục một số kỹ năng sống cho sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng. 03/GD1-1211 Chủ trì:
ThS.Trần Thị Kim Huệ
 
8    Lỗi sử dụng ngữ điệu tiếng Anh của học sinh THPT tỉnh Quảng Ngãi. 07/XH1-1211 Chủ trì:
ThS. Dương Thị Ngọc Thủy
 
9    Nâng cao năng lực cảm thụ văn chương qua giờ dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học.  08/XH1-1211 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn