Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
Khoa, Tổ bộ môn
 
 Điện thoại : 0255 3828830 
 Email : cntt@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 99 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
             Trưởng khoa : GVC-ThS Lương Văn Nghĩa
             P. Trưởng khoa: ThS Trần Tấn Từ
 
  Điện thoại : 0255 3835102
 Email : ktcn@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 986 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi 
           Trưởng khoa : ThS Nguyễn Quốc Bảo

           P. Trưởng khoa : CN Nguyễn Thị Thái
 
  Điện thoại : 0255 3828481
 Email : nngu@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Trưởng khoa  : GVC-ThS Trần Hữu Ca
              P. Trưởng khoa :
ThS Bùi Thị Thanh Thuý
 
 
  Điện thoại : 0255 3822459
 Email : kte@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 258 Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
              Trưởng khoa :  ThS Bùi Tá Toàn
    Điện thoại : 0255 2240901
 Email : cban@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Trưởng khoa      : GVC-ThS Võ Thị Lý Hoa
              
P. Trưởng khoa :  GVC-ThS Trần Đức Thắng
              P. Trưởng Khoa :  CN Nguyễn Viết Trí
    Điện thoại : 0255 825195
 Email : sptn@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 986 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi
            
 Trưởng khoa      :  CN Trương Văn Thanh
              
P. Trưởng khoa :   ThS Lê Đình Phương
              P. Trưởng Khoa :  CN Võ Duy Ấn
    Điện thoại : 0255 835472
 Email : spxh@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Trưởng khoa      : GVC-TS Nguyễn Diên Xướng
              
P. Trưởng khoa :  GVC-ThS Hồ Thị Thuỷ
    Điện thoại : 0255 3835471
 Email : llct@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Tổ trưởng   : GVC-ThS Huỳnh Kim Hoa
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn