Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
Khoa, Tổ bộ môn
 
 Điện thoại : 055 3828830 
 Email : cntt@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 99 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
             Trưởng khoa : GVC-ThS Lương Văn Nghĩa
             P. Trưởng khoa: ThS Trần Tấn Từ
 
  Điện thoại : 055 3835102
 Email : ktcn@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 986 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi 
           Trưởng khoa : ThS Nguyễn Quốc Bảo

           P. Trưởng khoa : CN Nguyễn Thị Thái
 
  Điện thoại : 055 3828481
 Email : nngu@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Trưởng khoa  : GVC-ThS Trần Hữu Ca
              P. Trưởng khoa :
ThS Bùi Thị Thanh Thuý
 
 
  Điện thoại : 055 3822459
 Email : kte@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 258 Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
              Trưởng khoa :  ThS Bùi Tá Toàn
    Điện thoại : 055 2240901
 Email : cban@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Trưởng khoa      : GVC-ThS Võ Thị Lý Hoa
              
P. Trưởng khoa :  GVC-ThS Trần Đức Thắng
              P. Trưởng Khoa :  CN Nguyễn Viết Trí
    Điện thoại : 055 825195
 Email : sptn@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : 986 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi
            
 Trưởng khoa      :  CN Trương Văn Thanh
              
P. Trưởng khoa :   ThS Lê Đình Phương
              P. Trưởng Khoa :  CN Võ Duy Ấn
    Điện thoại : 055 835472
 Email : spxh@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Trưởng khoa      : GVC-TS Nguyễn Diên Xướng
              
P. Trưởng khoa :  GVC-ThS Hồ Thị Thuỷ
    Điện thoại : 055 3835471
 Email : llct@pdu.edu.vn
 Địa chỉ : Tầng 3 khu Hiệu bộ- Tr. ĐH Phạm Văn Đồng
              Tổ trưởng   : GVC-ThS Huỳnh Kim Hoa
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn