Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
TỆP TIN
 Chỉ thị v/v tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
 Q/đ ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học
Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012
 Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN
Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá CLGD ĐH
 Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam
 Tài liệu tập huấn tự đánh giá chất lượng giáo dục
 Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
 Báo cáo tự đánh giá (để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học)
Số: 629/BC-ĐHPVĐ v/v báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
 Mẫu kế hoạch làm việc theo nhóm
 Trường ĐH Phạm Văn Đồng xin báo cáo với BGD và ĐT kết quả tự đánh giá chấ
PDU
 Thông báo về kết quả công tác tự đánh giá năm học 2009-2010 và kế hoạch cải
PDU
 KH tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
 Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày28.tháng11năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Phiếu lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày28.tháng11năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28 tháng11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD
Số: 62 /2012/TT-BGDĐT , ngày 28 tháng 12 năm 2012 của BGD-ĐT
 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2012
Số: 754/KH-ĐHPVĐ ngày 28 tháng 9 năm 2012
 Bảng ý kiến tiếp thu của giảng viên về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng
 Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường cao đẳng
Số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 23 tháng 5 năm 2013
 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH, Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013
 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
Số: 527/KTKĐCLGD-KĐĐH, Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013
 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2011-2012
Số: 592/BC-ĐHPVĐ
 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2010-2011
 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2012-2013
Số: 719 /BC-ĐHPVĐ
 Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Số: 7324/BGDĐT- NGCBQLGD
 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
Số: 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD
 Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng
Số: 57/2011/TT-BGDĐT; Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011
 TT liên tịch hướng dẫn nội dung, mức chi hoạt động KĐCLGD cơ sở GDMN, PH và TX
 Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo chương trình giáo viên THPT trình độ ĐH
 Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ ĐH
 Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ ĐH
 Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo chương trình GV THPT trình độ ĐH
 Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo chương trình GV THPT trình độ ĐH
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn