Lý lịch khoa học

 1. Nguyễn Ánh
 2. Phạm Khánh Bảo
 3. Trần Văn Chỉnh
 4. Bùi Tá Duy
 5. Võ Thị Ngọc Huệ
 6. Nguyễn Thị Khương
 7. Hà Văn Lâm
 8. Võ Đức Lân
 9. Trần Đức Minh
 10. Võ Thị Thiên Nga
 11. Lương Văn Nghĩa
 12. Nguyễn Trí Nhân
 13. Nguyễn Thị Hoàng Phương
 14. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
 15. Bùi Công Thành
 16. Phạm Văn Tho
 17. Đặng Đình Thuận
 18. Nguyễn Khánh Thuật
 19. Phạm Thị Minh Thương
 20. Nguyễn Văn Toán
 21. Nguyễn Thị Thùy Trang
 22. Phạm Văn Trung
 23. Đặng Thanh Tuân
 24. Đinh Thị Xuân Vạn
 25. Huỳnh Triệu Vỹ