Đoàn Thanh niên khoa CNTT

Chức năng

Đoàn Liên chi Khoa CNTT là một tổ chức chính trị – xã hội, tham mưu và đề xuất với Chi ủy, Lãnh đạo Khoa về các chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho Đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên có cơ hội phát triển bản thân

Nhiệm vụ

– Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thực hiện tốt đường lối chủ trường của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

– Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Khoa về các chính sách liên quan đến công tác  Đoàn

– Tập hợp các tầng lớp thanh niên trong khoaphát triển đoàn viên, xây dựng các chi đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Liên chi đoàn Khoa CNTT gồm 453 đoàn viên thanh niên, trong đó chi đoàn cán bộ giáo viên có 17 đoàn viên thanh niên, luôn nỗ lực tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể, mạnh mẽ triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên, thành lập các câu lạc bộ hỗ trợ học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trong những năm qua, Liên chi đoàn đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp được các cấp ghi nhận.

 Danh sách Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa CNTT nhiệm kỳ 2016-2018:

TTHọ tênChi đoànChức vụ
1Nguyễn Văn ToánCBGVBí thư
2Lê Duy TuấnCBGVPhó bí thư
3Nguyễn Thị Hoàng PhươngCBGVPhó bí thư
4Thượng Đình NguyênDCT14AỦy viên BTV
5Đoàn Trương Chí KhiêmDCT15AỦy viên BTV
6Đinh Thị Xuân VạnCBGVỦy viên
7Nguyễn Thị Quỳnh TrâmDCT14BỦy viên
8Nguyễn Thị Minh NhànDCT15BỦy viên
9Thới Thành TrungCSI15Ủy viên
10Trần Hữu ĐanDCT16Ủy viên
11Huỳnh Ngọc PhúcDCT16Ủy viên
12Nguyễn Tấn HuyDST16Ủy viên
13Bùi Thị DiễmCCT16Ủy viên
14Phạm DươngDCT17Ủy viên
15Nguyễn Văn Anh KhảiCCT17Ủy viên