Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TT NGOẠI NGỮ TIN HỌC

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC VỤ
1Trần Văn Chỉnh1962Chủ tịch
2Nguyễn Thị Minh Thư1962
3Lương Văn Nghĩa1964
4Hà Văn Lâm1965
5Nguyễn Ánh1965
6Võ Thị Ngọc Huệ1970
7Nguyễn Trí Nhân1970P. Chủ tịch
8Trần Đức Minh1978
9Phạm Văn Trung1978
10Đặng Thị Xuân PhươngỦy viên BCH
11Huỳnh Triệu Vỹ1979
12Nguyễn Thị Trúc Quỳnh1982
13Đặng Đình Thuận1983
14Đinh Thị Xuân Vạn1984
15Võ Đức Lân1984
16Nguyễn Hồng Anh1985
17Võ Thị Thiên Nga1985
18Phạm Thị Minh Thương1985
19Phạm Văn Tho1985
20Bùi Công Thành1985
21Nguyễn Thị Thùy Trang1986
22Ngô Thị Phương Ly1987
23Phạm Khánh Bảo1987
24Đặng Thanh Tuân1987
25Nguyễn Văn Toán1988
26Bùi Tá Duy1988
27Nguyễn Khánh Thuật1989
28Nguyễn Thị Khương1989
29Nguyễn Thị Hoàng Phương1990
30Lê Duy Tuấn1991
31Phạm Khánh Gia1991