Thông báo sinh viên

Triệu tập đoàn viên tham gia Hội nghị năm học của Đoàn Trường và Liên chi đoàn Khoa

Liên chi đoàn Khoa CNTT triệu tập các đoàn viên tham dự Hội nghị năm học 2016-2017 của Đoàn Trường và Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016-2018 của Liên chi đoàn Khoa như sau (đã có thông báo trong cuộc họp ngày 26/9/2017): 1. Hội nghị năm học 2016-2017 của Đoàn Trường: a) Thời gian: 7 giờ 20, Sáng Thứ ... Xem chi tiết »

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia “Hội thảo định hướng NCKH trong sinh viên”

Liên chi đoàn khoa CNTT tổ chức hội thảo “Một số định hướng NCKH cho sinh viên trong năm học 2017-2018”, do đó, khoa CNTT triệu tập sinh viên tham gia hội thảo như sau: Thời gian: 07h15 ngày thứ bảy – 09/9/2017 Địa điểm: Hội trường KLF Thành phần: Tất cả sinh viên khoa CNTT Đề nghị tất cả các ... Xem chi tiết »