Thông báo

Thông báo v/v điều động sinh viên tham dự buổi khai mạc, bế mạc đợt khảo sát của đoàn đánh giá ngoài

Nhà trường thông báo triệu tập sinh viên tham dự buổi khai mạc, bế mạc đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài như sau: I/  Thời gian: – Buổi khai mạc: 9 giờ 30 phút, sáng ngày 14/8/2017; – Buổi bế mạc: 8 giờ 30 phút, sáng ngày 18/8/2017. II/ Địa điểm: Hội trường KLF, 986 Quang ... Xem chi tiết »

Thông báo v/v đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018

Theo văn bản Số: 81-HD/ĐTN, ngày 01/8/2017 của Đoàn trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018, LCĐ Khoa CNTT đề nghị các chi đoàn trực thuộc thực hiện các công việc sau: I – Đọc văn bản của Đoàn trường (tại đây). II – Họp, phân công, triển ... Xem chi tiết »