Thông báo

Thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 2, năm học 2017-2018

Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau: Đối tượng: Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm F Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm D và điểm tích lũy từ 2.00 trở lên Sinh viên các khóa đã tốt nghiệp ... Xem chi tiết »

Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch do FPT-Software tổ chức

Theo kế hoạch hợp tác giữa khoa CNTT và công ty phần mềm FPT-Software, công ty FPT-Software sẽ tổ chức sát hạch các học phần nhằm tuyển dụng sinh viên vào thực tập tại công ty. Các học phần sẽ tổ chức sát hạch: SQL căn bản SQL nâng cao Java căn bản Java nâng cao Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 06, 07 ... Xem chi tiết »

Tham gia vòng Miền Trung ACM/ICPC Vietnam 2017

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (International Collegiate Programming Contest) là kỳ thi lập trình quốc tế dành cho sinh viên, do hiệp hội máy tính (ACM) bảo trợ. Việt Nam đã nhiều năm tham gia và đạt giải cao trong kỳ thi này. Như các năm trước, năm nay ACM/ICPC Vietnam 2017 cũng được tổ chức ... Xem chi tiết »