Lịch thi

Lịch thi học kỳ I – năm học 2016-2017

Một số lưu ý v/v tổ chức thi học kỳ I – năm học 2016-2017: Các lớp đại học, cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 sẽ thi học kỳ từ ngày 21/11/2016 đến ngày 03/12/2016. Các lớp chính quy khóa 16, lớp liên thông khóa 15 thi học kỳ từ 26/12/2016 đến ngày 07/01/2017. Địa điểm thi và danh ... Xem chi tiết »