Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến theo Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*