Thông báo v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2019-2020

Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2019-2020 như sau:

  • Thời gian: chiều thứ ba (30/7/2019) và cả ngày thứ tư (31/7/2019)
  • Buổi sáng từ 07g00, biểu chiều từ 13g30
  • Địa điểm: Hội trường KLF (986 Quang Trung)

Ngoài thời gian trên, các lớp tự tổ chức sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, chuẩn bị tổ chức Đại hội chi đoàn, đại hội lớp, bầu ban cán sự lớp năm học 2019-2020 và những nội dung khác liên quan.

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019, đề nghị các Cố vấn học tập chủ động sắp xếp thời gian để gặp lớp và triển khai các công việc trong năm học mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*