Thông báo v/v tham dự cuộc thi “IoT-AI Hackathon 2019”

Đơn vị tổ chức: Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Thời gian: Từ ngày 10/5/2019 đến 13/9/2019

Chủ đề: “Internet of Things and Artificial Intelligence – Kỷ nguyên của sự kết nối”

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi [link xem chi tiết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*