Thời khóa biểu tuần 24

—Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019—

Lưu ý:

  • Toàn thể CBGV và sinh viên nghỉ Tết dương lịch trong 2 ngày 31/12/2018 và 01/01/2019
  • Các lớp DCT15A, DCT15B bắt đầu đợt thực tập tốt nghiệp
  • Các lớp DCT16, DST16 bắt đầu học kỳ II
    pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*