Thời khóa biểu tuần 03

—Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 11/8/2018—

Lưu ý:

  • Các lớp DCT16, DST16 bắt đầu đợt học Giáo dục Quốc phòng – An ninh

pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*