Thông báo về việc tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer năm 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*