Thông báo v/v nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp

—Dành cho sinh viên các lớp Đại học khóa 14, Cao đẳng khóa 15 trở về trước—

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về việc nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp như sau:

 • Thời gian: từ 28/5/2018 đến 02/6/2018
 • Địa điểm nộp đơn: Văn phòng khoa CNTT
 • Sinh viên tải mẫu đơn theo mẫu quy định
 • Điều kiện được xét tốt nghiệp:
  • Có điểm trung bình tích lũy từ 2.00 trở lên
  • Không còn học phần đạt điểm F
  • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà trường
  • Đã hoàn trả sách cho Trung tâm Thông tin tư liệu

Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp

Lưu ý:

 • Sinh viên các lớp mang bằng tốt nghiệp THPT và chứng chỉ Ngoại ngữ (bản chính và 1 bản photo không cần công chứng) đến phòng Công tác HSSV để đối chiếu.
 • Hạn cuối: 09/6/2018
 • Sinh viên nào không thực hiện đối chiếu bằng sẽ không được xét tốt nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*