Thời khóa biểu tuần 42

—Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018—

Lưu ý:

  • Sáng thứ hai (07/5/2018), toàn thể CBGV và sinh viên tham gia giao lưu với công ty phần mềm TMA tại Hội trường KLF
  • Các lớp DCT15AB, CCT15, CSI15 bắt đầu thi học kỳ II

pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*