Thời khóa biểu tuần 41

—Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018—

Lưu ý:

  • Ngày thứ hai (30/4/2018) và thứ ba (01/5/2018), toàn bộ HSSV nghỉ lễ 30/4 và 01/5
  • Tuần dự trữ của các lớp DCT15AB, CCT15, CSI15
  • Các lớp CCT16, CSI16 bắt đầu đợt học Giáo dục quốc phòng

pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*