Thời khóa biểu tuần 39

—Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018—

Lưu ý:

  • Các lớp DCT16, DST16, CCT16, CSI16 thi học kỳ II

pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*