Thời khóa biểu tuần 37

—Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018—

Lưu ý:

  • Tuần dự trữ của các lớp DCT16, DST16, CCT16
  • Lớp CCT15 bắt đầu thực tập tốt nghiệp

pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*