Công ty FPT Software Đà Nẵng tổ chức sát hạch để mời sinh viên thực tập

Thực hiện chương trình hợp tác giữa công ty FPT Software Đà Nẵng và trường Đại học Phạm Văn Đồng, trong hai ngày 06 và 07/01/2018, Bộ phận đào tạo của công ty FPT Software Đà Nẵng đã tổ chức sát hạch và mời sinh viên năm cuối đến thực tập tại công ty.

Tại đợt sát hạch lần này, có hơn 100 lượt sinh viên các lớp đại học khóa 14, 15 tham gia dự thi 4 học phần: SQL cơ bản, SQL nâng cao, Java cơ bản, Java nâng cao. Kết quả có 12 sinh viên hai lớp DCT14A và DCT14B được mời thực tập. Ngoài ra, có 5 sinh viên có thành tích học tập tốt được mời thực tập mà không qua sát hạch.

Các sinh viên hai lớp DCT15A và DCT15B đạt điểm cao trong đợt sát hạch lần này sẽ được bảo lưu điểm và làm cơ sở để FPT Software mời thực tập vào năm sau.

Danh sách sinh viên thực tập tại FPT Software:

 1. Nguyễn Sĩ Nguyên
 2. Nguyễn Đức Linh Tuấn
 3. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
 4. Nguyễn Ngọc Phước
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Như
 6. Đinh Hồng Huỳnh
 7. Nguyễn Thị Thùy Sang
 8. Nguyễn Thị Thôi
 9. Phan Thị Trà Giang
 10. Phạm Phú Hòa
 11. Nguyễn Ngọc Vinh
 12. Thượng Đình Nguyên
 13. Ngô Hữu Soát
 14. Võ Văn Huy
 15. Nguyễn Thị Huyền
 16. Phạm Thị Hạnh
 17. Phạm Ngọc Đạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*