Thời khóa biểu tuần 24

—Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018—

Lưu ý:

  • Ngày thứ hai (01/01/2018) toàn thể CBGV và sinh viên nghỉ Tết dương lịch
  • Các lớp DCT14AB bắt đầu đợt thực tập tốt nghiệp từ ngày 02/1/2018

pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*