Thông báo lịch sát hạch do FPT Software tổ chức

FPT Software Đà Nẵng thông báo lịch sát hạch như sau:

  • Sáng 06/1/2018: Thi SQL cơ bản, 150 phút, từ 07h30
  • Chiều 06/1/2018: Thi Java cơ bản, 180 phút, từ 13h30
  • Sáng 07/1/2017: Thi Java nâng cao, 180 phút, từ 07h30
  • Chiều 07/1/2018: Thi SQL nâng cao, 120 phút, từ 13h00

Khoa CNTT đề nghị các sinh viên thực hiện ôn tập để đạt kết quả tốt nhất./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*