Thời khóa biểu tuần 23

—Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017—

Lưu ý: Các lớp DCT15AB, DCT17, CCT17, CSI17 thi học kỳ I

pdu_xemchitiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*