Thời khóa biểu tuần 22

—Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017—

Lưu ý:

  • Các lớp DCT15A,B bắt đầu thi học kỳ I
  • Tuần dự trữ cho các lớp DCT17, CCT17, CSI17

pdu_xemchitiet