Thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 2, năm học 2017-2018

Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau:

 1. Đối tượng:
  • Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm F
  • Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm D và điểm tích lũy từ 2.00 trở lên
  • Sinh viên các khóa đã tốt nghiệp có học phần đạt điểm D hoặc điểm F
 2. Thời gian nộp đơn đăng ký học lại:
  • Từ ngày 04/12/2017 đến 06/12/2017
 3. Quy trình đăng ký học lại:
  • Đối với môn chung: từ ngày 04/12/2017 đến 06/12/2017, sinh viên nộp đơn đăng ký học lại (có xác nhận của cố vấn học tập) tại văn phòng khoa, ngày 07/12/2017, nhận lại đơn đã được khoa ký duyệt và làm thủ tục học lại tại phòng Đào tạo.
  • Đối với môn riêng: từ ngày 04/12/2017 đến 06/12/2017, sinh viên nộp đơn đăng ký học lại (có xác nhận của cố vấn học tập) tại văn phòng khoa, ngày 07/12/2017, nộp học phí tại văn phòng khoa.

Đề nghị các cố vấn học tập chủ động phổ biến, hướng dẫn để sinh viên thực hiện đúng./.

Danh sách cố vấn học tập các lớp

Báo giảng năm học 2017-2018

Mẫu đơn học lại môn chung

Mẫu đơn học lại môn chuyên ngành

Mẫu đơn học cải thiện điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*