Thông báo v/v cấm thi đối với sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ I, năm học 2017-2018

Căn cứ thông báo của Nhà trường và danh sách sinh viên còn nợ học phí của Phòng Kế hoạch – tài chính, khoa CNTT thông báo đến các sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí học kỳ I như sau:

  • Khoa CNTT sẽ cấm thi và hủy kết quả học tập tất cả các môn trong học kỳ I đối với các sinh viên chưa nộp học phí.
  • Các sinh viên đã nộp học phí nhưng vẫn còn tên trong danh sách nợ học phí cần mang theo biên lai của Ngân hàng khi đến phòng thi.
  • Sinh viên liên hệ cố vấn học tập để biết danh sách sinh viên còn nợ học phí.

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để được giải đáp./.