Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch do FPT-Software tổ chức

Theo kế hoạch hợp tác giữa khoa CNTT và công ty phần mềm FPT-Software, công ty FPT-Software sẽ tổ chức sát hạch các học phần nhằm tuyển dụng sinh viên vào thực tập tại công ty.

Các học phần sẽ tổ chức sát hạch:

  • SQL căn bản
  • SQL nâng cao
  • Java căn bản
  • Java nâng cao

Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 06, 07 /01/2018

Đối tượng tham gia sát hạch:

1. Môn SQL cơ bản, SQL nâng cao và Java căn bản:

  • Sinh viên đã dự thi sát hạch các đợt trước có nguyện vọng thi sát hạch lại

2. Môn Java nâng cao:

  • Sinh viên 2 lớp DCT14A và DCT14B đang học môn Java nâng cao trong học kỳ I

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên có nguyện vọng dự thi sát hạch lại, gửi thư đăng ký về email pkbao@pdu.edu.vn để được dự thi.

Hạn cuối đăng ký: 30/11/2017

Chủ để email: Đăng ký thi sát hạch

Nội dung email: Họ tên, lớp, môn đăng ký dự thi.

Lưu ý: Sinh viên đang học học phần Java nâng cao không cần phải đăng ký.

Tùy vào số lượng đăng ký, khoa CNTT sẽ có kế hoạch tổ chức ôn tập (hoàn toàn miễn phí).

Đây là cơ hội để sinh viên khoa CNTT có cơ hội thực tập và nhận làm việc tại công ty FPT Software sau khi ra trường.

Đề nghị các Cố vấn học tập, các Giáo viên đang giảng dạy các học phần trên và Lớp trưởng các lớp phổ biến đến sinh viên để biết và thực hiện.

Sinh viên tải đề thi mẫu tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*