Tham gia vòng Miền Trung ACM/ICPC Vietnam 2017

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (International Collegiate Programming Contest) là kỳ thi lập trình quốc tế dành cho sinh viên, do hiệp hội máy tính (ACM) bảo trợ. Việt Nam đã nhiều năm tham gia và đạt giải cao trong kỳ thi này.

Như các năm trước, năm nay ACM/ICPC Vietnam 2017 cũng được tổ chức ở 3 miền: Miền Bắc (22/10/2017), Miền Trung (28/10/2017) và Miền Nam (29/10/2017). Sau đó, tổ chức kỳ thi quốc gia online vào ngày 05/11/2017.

Trong vòng thi Miền Trung ACM/ICPC Vietnam 2017 sắp tới, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tham gia:
– với 3 đội thi:
+ Pham Van Dong 1 (Nguyễn Đức Linh Tuấn – DCT14A, Nguyễn Sĩ Nguyên – DCT14A, Đỗ Quang Trường – DCT15B),
+ Pham Van Dong 2 (Ngô Thị Hoài Điệp – DCT15B, Nguyễn Viết Kiều Oanh – DCT15B, Bùi Thị Phượng – DCT15A) và
+ Pham Van Dong 3 (Đoàn Trương Chí Khiêm – DCT15A, Phạm Dương – DCT17, Võ Văn Quốc – DCT17).
– với hình thức thi online,
– tại nhà H,
– bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 và kết thúc lúc 13 giờ 00, thứ 7, ngày 28/10/2017.

Mời thầy/cô và các bạn sinh viên đến cổ vũ cho các đội thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*