Triệu tập đoàn viên tham gia Hội nghị năm học của Đoàn Trường và Liên chi đoàn Khoa

Liên chi đoàn Khoa CNTT triệu tập các đoàn viên tham dự Hội nghị năm học 2016-2017 của Đoàn Trường và Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016-2018 của Liên chi đoàn Khoa như sau (đã có thông báo trong cuộc họp ngày 26/9/2017):

1. Hội nghị năm học 2016-2017 của Đoàn Trường:
a) Thời gian: 7 giờ 20, Sáng Thứ 7, ngày 30/9/2017
b) Địa điểm: Hội trường KLF, 986 Quang Trung
c) Trang phục: Lịch sự; áo đoàn thanh niên; quần/chân váy sẫm màu; giầy/dép có quai hậu
d) Thành phần triệu tập: Toàn bộ BCH Liên chi đoàn Khoa, Bí thư các chi đoàn, Lớp trưởng các lớp

2. Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Liên chi đoàn Khoa:
a) Thời gian: 13 giờ 50, Chiều Thứ 7, ngày 30/9/2017
b) Địa điểm: Giảng đường 2, Dãy nhà A, 986 Quang Trung
c) Trang phục: Lịch sự; áo đoàn thanh niên; quần/chân váy sẫm màu; giầy/dép có quai hậu
d) Thành phần triệu tập: Toàn bộ BCH Liên chi đoàn Khoa, Ban Chấp hành các chi đoàn (Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên BCH), Ban Cán sự các lớp (Lớp trưởng, các lớp phó), Chi hội trưởng chi hội sinh viên các chi đoàn sinh viên

Đề nghị các đồng chí tham gia nghiêm túc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*