Thông báo v/v đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018

Khoa CNTT thông báo việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 đến các sinh viên như sau:
– Thời hạn đăng ký: Đến hết buổi sáng thứ 6 ngày 15/9/2017 (nộp Phiếu đăng ký & Thuyết minh tại văn phòng Khoa – Nhà H).
– Sinh viên có tự đề xuất đề tài hoặc đăng ký đề tài được đề xuất từ giảng viên (liên hệ giảng viên).
——————————
* Các hướng đề tài được đề xuất bởi giảng viên:
1/ Nghiên cứu, xây dựng thư viện hỗ trợ trong nghiên cứu về khai phá dữ liệu
– GVHD: Huỳnh Triệu Vỹ (htrvy@yahoo.com)
– SVTH: Nguyễn Sĩ Nguyên (*), Nguyễn Minh Toàn, Phạm Quốc Lộc
2/ Xây dựng kính thông minh hỗ trợ cho người khiếm thị
– GVHD: Lê Duy Tuấn (duytuan.dst09@gmail.com)
– SVTH: Ngô Hữu Soát (*), Thượng Đình Nguyên
3/ Điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua smartphone
– GVHD: Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk19@gmail.com)
– SVTH: Thượng Đình Nguyên (*), Ngô Hữu Soát
4/ Xây dựng hệ thống thi lập trình trực tuyến
– GVHD: Nguyễn Văn Toán (toan.fiit@gmail.com)
– SVTH: Đoàn Trương Chí Khiêm (*), Phạm Đức Quyền, Bùi Thị Phượng, Võ Minh Thương
5/ Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Post Script
– GVHD: Nguyễn Văn Toán (toan.fiit@gmail.com)
6/ Xây dựng giải pháp bảo mật CSDL trắc nghiệm trực tuyến
– GVHD: Phạm Văn Tho (pvantho@gmail.com)
7/ Tìm hiểu Laravel Framework và ứng dụng xây dựng website tin tức
– GVHD: Bùi Công Thành (congthanhbkit03@gmail.com)
– SVTH: Nguyễn Đức Linh Tuấn (*), Nguyễn Ngọc Phước
8/ Tìm hiểu các kỹ thuật xử lý ảnh dựa trên thư viện OpenCV
– GVHD: Phạm Khánh Bảo (pkbao@pdu.edu.vn)
9/ Phần mềm trắc nghiệm trên thiết bị di động
– GVHD: Nguyễn Trí Nhân (nguyentrinhan70@gmail.com)
10/ Phần mềm đọc báo trên điện thoại di động
– GVHD: Nguyễn Trí Nhân (nguyentrinhan70@gmail.com)
11/ Tìm hiểu và viết ứng dụng web về công nghệ BlockChain
– GVHD: Bùi Tá Duy (duybui.vn@gmail.com)
12/ Tìm hiểu và viết ứng dụng tính toán song song trên Spark
– GVHD: Bùi Tá Duy (duybui.vn@gmail.com)
13/ Tìm hiểu và vận dụng mô hình “Nghiên cứu bài học” trong dạy học môn tin học lớp 6
– GVHD: Võ Thị Ngọc Huệ (ngochueit@yahoo.com)
– SVTH: Phạm Ngọc Hoanh (*), Võ Thị Chuyển
14/ Phân tích chương trình môn tin học phổ thông cơ sở và đề xuất các phương pháp dạy học tích cực áp dụng giảng dạy cho một số nội dung
– GVHD: Võ Thị Ngọc Huệ (ngochueit@yahoo.com)
– SVTH: Nguyễn Thị Thục Oanh (*), Thới Thành Trung
15/ Thiết kế mô hình hệ thống đỗ xe thông minh trên nền tảng Arduino
– GVHD: Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk19@gmail.com)
16/ Xây dựng hệ thống camera an ninh trên nền tảng Raspberry
– GVHD: Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk19@gmail.com)
17/ Đánh giá hiệu năng các giao thức trong mạng MANET
– GVHD: Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk19@gmail.com)
18/ Phát triển năng lực ứng dụng Tin học vào thực tiễn cho học sinh trong giảng dạy Chương 4, Quyển 1, Trung học cơ sở
– GVHD: Đinh Thị Xuân Vạn (dtxvan@gmail.com)
– SVTH: Tạ Thị Liễu (*), Phạm Thị Bích Trà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*