Thông báo triệu tập sinh viên tham gia “Hội thảo định hướng NCKH trong sinh viên”

Liên chi đoàn khoa CNTT tổ chức hội thảo “Một số định hướng NCKH cho sinh viên trong năm học 2017-2018”, do đó, khoa CNTT triệu tập sinh viên tham gia hội thảo như sau:

  • Thời gian: 07h15 ngày thứ bảy – 09/9/2017
  • Địa điểm: Hội trường KLF
  • Thành phần: Tất cả sinh viên khoa CNTT

Đề nghị tất cả các sinh viên tham gia Hội thảo đúng thời gian quy định, trang phục áo đoàn thanh niên.

Đề nghị các giáo viên có giờ dạy trong sáng thứ bảy cho lớp nghỉ để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia Hội thảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*