Thông báo v/v tổ chức các buổi sinh hoạt CLB tin học

Ban chủ nhiệm CLB tin học thông báo đến các bạn sinh viên v/v tổ chức các buổi sinh hoạt của CLB như sau:

  1. Thời gian: 14h00 chiều thứ bảy hàng tuần
  2. Địa điểm: Phòng H302 – Nhà CNTT
  3. Thành phần: Ban chủ nhiệm CLB Tin học, sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy ngành CNTT và SP Tin
  4. Nội dung: Trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các kiến thức CNTT đang học tại trường.

Ban chủ nhiệm CLB tin học thông báo đến các sinh viên tham dự. Buổi đầu tiên sẽ được tổ chức vào chiều thứ bảy ngày 11/3/2017