Bảng phân công coi thi, chấm thi, bố trí phòng thi tuần 18

Một số lưu ý:

  • Cán bộ coi thi môn chung tập trung tại phòng A105 (986 Quang Trung)
  • Cán bộ coi thi môn chuyên ngành tập trung tại phòng đợi giáo viên (tầng 2 – nhà B)
  • Các mã lớp DCT13L, DST13L là lịch thi dành riêng cho sinh viên Lào
  • Sinh viên thi môn chuyên ngành tập trung tại phòng thi theo phân công
  • Sinh viên thi môn chung xem lịch thi trên web trường và khoa, xem bảng bố trí phòng thi trên bảng thông báo tại dãy nhà A
  • Giờ làm việc: Buổi sáng từ 07h00, buổi chiều từ 13h45

Xem chi tiết bảng phân công tại đây